Infolinia
668 997 107

Armir Home Decorations ul. Szajnochy 9a, Bydgoszcz 85-738 / godz. otwarcia pon.-pt. 8:00-16:00, sob. 9:00-13:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY ARMIR

Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.armir.com.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego firmy Armir. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

I. Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy ARMIR działający pod adresem www.sklep.armir.com.pl , stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez firmę Armir Sp. J. Arleta i Mirosław Gołuńscy ul. Czerkaska 19/12A 85-636 Bydgoszcz Nip: 554-256-93-60

 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.sklep.armir.com.pl , w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez ARMIR.

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.

  3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim ARMIR przygotuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta.

  5. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

 3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilneg

II. Rejestracja i logowanie

 1. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia staje się integralną częścią umowy.

 2. Dokonanie zakupów w Sklepie internetowym wymaga rejestracji.

 3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.sklep.armir.com.pl , wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: nazwa użytkownika (login), hasło, imię, nazwisko numer NIP, telefon lub (i) adres e-mail. Dane są niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail.

 4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ARMIR danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym..

 5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.

 6. Po rejestracji należy poczekać na weryfikacje poprawności danych i uruchomienie konta użytkownika poprzez administratora.

 7. Użytkownik sklepu może posiadać wyłącznie jedno konto, użytkownicy którzy będą próbowali założyć kolejne konta zostaną automatycznie zablokowani.

 8. Administrator sklepu www.sklep.armir.com.pl ma możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia konta użytkownika w momencie łamania regulaminu sklepu jak również w momencie nie uzupełnienia wszystkich wymaganych danych podczas rejestracji.

 9. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".

III. Składanie zamówień, zawarcie umowy

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.armir.com.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie dodając do koszyka , a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie.

 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

  1. zamawiany towar,

  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar,

  3. sposób dostawy,

  4. sposób płatności.

 3. Poprzez złożenie zamówienia klient składa ofertę kupna towarów wymienionych w zamówieniu.

 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta informacji na stronie internetowej o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysłane zostanie również na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji konta klienta.

 5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych towarów.

 6. Klient otrzymuje informację o wysłaniu towaru na podany przy rejestracji adres e-mail. Do czasu otrzymania tej informacji Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia lub wprowadzenia zmian w zamówieniu. Rezygnacji z zamówienia lub jego modyfikacji można dokonać drogą telefoniczną pod numerem 52-348-93-32 lub 608 49 29 35  

 7. Sklep kierowany jest wyłącznie do klientów hurtowych.

 8. Minimalna kwota zamówienia 1000 zł netto.

 9. Wszelkie promocje dotyczą tylko i wyłącznie klientów hurtowych.

 10. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 11. Oferta sklepu internetowego i zawarta w nim cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia przez klienta

 12. Koszty przesylki pokrywa Kupujacy.

IV. Realizacja zamówień

 1. Termin dostawy towaru wynosi 14 dni (bez czasu doręczenia przesyłki) od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 2. Firma Armir nie gwarantuje stanów magazynowych.
 3. Jeżeli ARMIR nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

 4. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta lub ich osobisty odbiór przez klienta w siedzibie sklepu.

 5. Koszty przesylki pokrywa Kupujacy.

 6. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon ).

 7. Zamówiony towar będzie dostarczany poprzez naszych kierowców lub też poprzez kuriera UPS lub SCHENKER.

 8. Poniżej przedstawiona jest tabela opłat dla paczek wysyłanych UPS

Cena wysyłki towaru poprzez UPS

paczka do 20kg (obj 330cm) - 25zł brutto

Cena wysyłki towaru poprzez Schenkera

Paleta – 125 zł brutto

Drobnica ( połowa palety) - 85 zł brutto

V. Ceny towarów

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego ARMIR zamieszczone przy oferowanym towarze:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 2. Ceną wiążącą i ostateczną towaru jest jego cena podana na Stronie www.sklep.armir.com.pl. w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 3. Oferta sklepu internetowego i zawarta w nim cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia przez klienta

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia pracownik kontaktuje się telefonicznie lub e-mailem informując o całkowitym koszcie zamówienia.

 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 6.  Rabat. Rabaty są udzielane w zależności od wysokości zamówienia i częstotliwości składanych zamówień. Nie udzielamy stałych rabatów.

 1. VI. Formy i koszty dostawy, płatności

  1.Zapłaty za zamówione towary można dokonać:

  - gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki (za pobraniem),

  - przelewem na konto bankowe.

  2.Składając zamówienie klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy:

  - za pośrednictwem firmy kurierskiej,

  - odbiór osobisty w siedzibie ARMIR, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

  3. Po uiszczeniu opłaty klient powinien sprawdzić zawartość otrzymanej paczki w obecności dostarczyciela- w przypadku dostawy do klienta.

  4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  5.W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu mailowo na adres: szajnochy@armir.com.pl lub telefonicznie, na numer: 52-348-93-32 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy towarów objętych takim zamówieniem.

  Koszty wysyłki towaru na terytorium Polski są uzależnione od wybranej metody płatności, wartości zamówienia i wagi łącznej zamówionych towarów. Koszty te podane są w punkcie IV pkt 7 Regulaminu.

  VIII. Prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot towarów.

  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru, jednakże reklamacja musi zostać zgłoszona poprzez e-mail: szajnochy@armir.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty dostawy.

  2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT)

  3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

  4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

  5. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte

  6. Reklamacji nie podlegają naturalne zużywanie się produktu, produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,

  7. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:

  w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.

  8. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.

  9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do kupującego (na jego koszt), z decyzją oddalone.

  10. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towarów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Armir Home Decorations ul. Szajnochy 9a 85-737 Bydgoszcz

IX. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Administratorem danych osobowych jest ARMIR SP. J.

 4. Zgodne z w/w. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 2. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej sklep.armir.com.pl , w szczególności fotografie, opisy, rozwiązania graficzne, są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).

 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 27-01-2014r.

 5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie ARMIR a także pod adresem sklep.armir.com.pl

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

 7. W związku z prowadzeniem sprzedaży stacjonarnej przez firmę Armir Home Decorations oferowane produkty, które Państwo zamówili mogą być chwilowo niedostępne ze względu na codzienną zmianę stanów magazynowych. Firma dokłada wszelkich starań aby oferta była aktualna, aczkolwiek może dojść do sytuacji chwilowej niedostępności towaru niezależnej od sprzedawcy, co skutkuje wykreśleniem danej pozycji z zamówienia.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt:


 

Armir Home Decorations

52 348 93 32 ; 608 49 29 35

sklep@armir.com.pl

osoba kontaktowa: Marta Gołuńska